Izbori za predstavnike studenata na Naučno-nastavničkom vijeću

Obavještavamo studente Elektrotehničkog fakulteta, da će u narednom periodu biti održani izbori za predstavnike studenata na Naučno-nastavničkom vijeću. Biraju se tri predstavnika, i to, jedan ispred studenata Bachelor studija, drugi ispred studenata Master studija, a treći ispred Doktorskog studija. Pravo da se prijave za predstavnika prvog odnosno drugog ciklusa studija imaju svi studenti ETF-a koji su AKTIVNI članovi Steleksa više od šest mjeseci. Za predstavnika trećeg ciklusa mogu se prijaviti svi studenti doktorskog studija ETF-a. Svi zainteresovani kandidati imaju pravo na prijavu do četvrtka 05.01.2017 do 18:00h, putem mail-a steleks@etf.unsa.ba. Spisak prijavljenih kandidata za predstavnike studenata na NNV-u Elektrotehničkog fakulteta će biti objavljen u četvrtak 05.01.2017 u 19:00h na oficijelnoj Facebook stranici Steleks udruženja i bit će dostavljen svim predstavnicima grupa kako bi ga oni objavili na fakultetskim grupama. Također, moguće se prijaviti i za posmatrača, radi garantovanja regularnosti izbora (prijave se dostavljaju putem e-mail adrese steleks@etf.unsa.ba do četvrtka 05.01.2017 do 23:59h). Prijavljeni kandidati tj. potencijalni predstavnici treba da znaju, da ukoliko se odluče da podnesu prijavu, treba da imaju sljedeće odgovornosti, a to su: -redovan odlazak na sastanke NNV-a koji se održavaju nekoliko puta godišnje, a vrijeme njihovog održavanja bude pravovremeno objavljeno -podnošenje izvještaja o odlukama donesenim na sastanku STELEKS-u (a STELEKS će obavještavati ostale studente). Vrijeme trajanja mandata je jedna kalendarska godina. Izbori za predstavnike će se održati u petak 06.01.2017. u holu glavne zgrade fakulteta, u trajanju od 9h do 16h. Pravo na glas imaju svi studenti Elektrotehničkog fakulteta. Prilikom glasanja potrebno je predočiti indeks kao identifikacioni dokument. Studenti imaju pravo glasati samo za predstavnike SVOG ciklusa. Nakon glasanja, izborna komisija koja se sastoji od 3 člana, zajedno sa studentima koji su izrazili želju da budu posmatrači, će da prebroji glasove i da u subotu 07.01. objavi imena kandidata koji su osvojili najveći broj glasova i ujedno da proglasi tri predstavnika studenata. Za sve nejasnoće i moguća dodatna pitanja poslati upit na e-mail adresu: steleks@etf.unsa.ba. Lijep pozdrav, Vaš STELEKS
Elektrotehnički fakultet u Sarajevu
fblogo
instagram
youtube
eestec
ieee_logo_mb_tagline
spus
stipendije
studomat
LogoRns4