Javna rasprava povodom nacrta zakona o visokom obrazovanju

Pozivamo sve studente, asistetne i profesore Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na JAVNU RASPRAVU povodom nacrta zakona o visokom obrazovanju u organizaciji Udruženja studenata Elektrotehničkog fakuleta "STELEKS" Sarajevo koja će se održati u čitaoni 20.12.2016. u 18:00 sati. Tematika javne rasprave će biti članovi: 31., 59., 65., 67., 69., 82. Na osnovu javne rasprave, STELEKS, kao matično udruženje našeg fakulteta, će poslati stav o nacrtu zakona Skupštini Kantona Sarajevo. Nacrt zakona možete pregledati na sljedećem linku: http://skupstina.ks.gov.ba/sites/skupstina.ks.gov.ba/files/nacrt_zakona_visoko_obrazovanje.pdf. Ukoliko smatrate da smo izostavili neki bitan član, kontaktirajte nas na: steleks@etf.unsa.ba. Vidimo se u utorak! Vaš STELEKS
Elektrotehnički fakultet u Sarajevu
fblogo
instagram
youtube
eestec
ieee_logo_mb_tagline
spus
stipendije
studomat
LogoRns4