Zapisnik sa Javne rasprave održane 20.12.2016. godine

U utorak, 20.12.2016. godine, u STELEKS-ovoj čitaoni održana je javna rasprava na temu nacrta novog zakona o visokom obrazovanju. Rasprava je bila otvorena za sve zainteresovane studente, profesore i asistente fakulteta Kantona Sarajevo, a cilj rasprave je bio da se komentarišu članovi zakona koji su od interesa studentima, te da STELEKS formira amandmane na novi zakon ispred studenata Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, te da se isti pošalje Vladi Kantona Sarajevo. Zapisnik sa sa održane javne rasprave možete pročitati u prilogu. zapisnik_javna_rasprava
Elektrotehnički fakultet u Sarajevu
fblogo
instagram
youtube
eestec
ieee_logo_mb_tagline
spus
stipendije
studomat
LogoRns4