Čitaona

STELEKS Čitaona jedan je od najvažnijih sadržaja ovog Udruženja. Ovaj prostor nalazi se u prostorijama Elektrotehničkog fakulteta i koristi se kao mjesto za učenje i rekreaciju. Članovi STELEKS-a imaju neograničen pristup svim sadržajima Čitaone i primarno je namijenjena njima. 

Veliki broj studenata provodi svoje pauze ovdje učeći, radeći zadaću ili igrajući stolni tenis sa kolegama. Osim rekreativnih sadržaja, Čitaona je opremljena velikim brojem knjiga stručne literature.

U sklopu Čitaone nalazi se Soba za meditaciju koja se prvenstveno koristi kao molitveni prostor. Ovom prostoru imaju pristup svi studenti, kao i uposlenici Fakulteta. Ova prostorija renovirana je u proljeće 2023. godine kao rezultat feedbacka studenata korisnika.

Naša čitaona posljednjih godina postala je glavno mjesto susreta i druženja na Fakultetu, najviše time što se u ovom prostoru često održavaju razni događaji, uključujući i kvizove, kao i darivanja krvi koje organiziramo u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu FBiH.

Mjesto za druženje

Većina STELEKS-ovih događaja odvija se u našoj Čitaoni koja je dovoljno velika da primi skoro stotinu posjetilaca. Naši kvizovi, predavanja i veliki broj drugih aktivnosti odvija se u ovom prostoru.

Mjesto za učenje

Većina STELEKS-ovih događaja odvija se u našoj Čitaoni koja je dovoljno velika da primi skoro stotinu posjetilaca. Naši kvizovi, predavanja i veliki broj drugih aktivnosti odvija se u ovom prostoru. Pored toga, Čitaona je obezbijeđena dobrim knjižnim fondom stručne literature kojem članovi imaju pristup.

Mjesto za odmor

U sklopu Čitaone nalazi se Soba za meditaciju koja se koristi kao molitveni prostor i kao mjesto na kojem možete napraviti pauzu od predavanja i učenja. Ovom prostoru imaju pristup svi studenti, kao i uposlenici Fakulteta. Ova prostorija renovirana je u proljeće 2023. uz godine uz nesebičnu pomoć naših donatora kao rezultat feedbacka korisnika.

Mjesto za rekreaciju

Čitaona je opremljena raznim rekreativnim sadržajima poput stola za stolni tenis i stolnog fudbala, kao i još društvenih igara koje možete koristiti za druženje i rekreaciju sa kolegama. 

Želite nas posjetiti?