Embedded Systems Club

Embedded Systems Club (ESC) je klub ugradbenih sistema koji djeluje u okviru STELEKS-a i bavi se istraživanjem i razvojem ugradbenih sistema.

Ciljevi, zadaci i djelatnost kluba su:

 • Istraživanje i razvoj
  • razvoj ugradbenih sistema od interesa
  • razvoj sistema prilagođenih industriji
  • istraživanje u smislu predavanja, konferencija i stručnih putovanja
 • Inovacije
  • razvoj inovativnih sistema za specifične namjene
 • Nastava
  • popularizacija ugradbenih sistema na fakultetu kroz radionice i takmičenja
  • razvoj baze projekata na predmetima vezanim za ugradbene sisteme

Zanimaju te ugradbeni sistemi?