Predispitne vježbe

STELEKS svake godine organizira predispitne vježbe za sve studente, ovisno o njihovim potrebama i interesovanjima. Najčešće su to bile vježbe za predmete prve godine.

Najčešće su se organizirale predispitne vježbe za sve predmete prvog semestra, odnosno Osnova elektrotehnike, Inženjerske matematike 1, Inženjerske fizike 1, Uvoda u programiranje i Linearne algebre i geometrije.

Pored toga, održane su predispitne vježbe iz predmeta ljetnog semestra, poput Tehnika programiranja, Matematičke logike i teorije izračunljivosti, kao i Električnih krugova 1 i Elektroničkih elemenata i sklopova.

Sve predispitne vježbe održavaju studenti starijih godina. Na ovaj način želimo da dijelimo znanje i pomognemo brucošima da lakše polože predmete prve godine.

Želiš postati dio tima koji organizira predispitne vježbe?